Blagajna novitus ps 4000 e

Majhna naprava, ki izpolnjuje vse funkcije na¹e veèje skupine, je vidna kot mobilna blagajna. Zaradi majhne velikosti in srednje velikosti je ta oprema popolnoma prenosljiva, zato je pomembno, da jo izberete na oznaèenih mestih. Prenosne blagajne nimajo veliko pomena v kovèku, torbi ali aktovki. Lahko jih uporabite ob doloèeni prilo¾nosti in ne povzroèajo neugodja.Prenosne blagajne lahko stanejo vsakomur, ki potrebuje mobilno orodje tega tipa. Zdravniki lahko tako prenesejo svojo davèno blagajno med zdravni¹ke pisarne in jo s seboj prinesejo pri sestanku. V njem bodo sodelovali podjetniki, ki pogosto obiskujejo, imajo mobilna delovna mesta ali izvajajo spletno dra¾bo. Odvetniki, ki pogosto imajo veliko fantov v ¹tevilnih novih krajih mesta, lahko u¾ivajo tudi prednosti mobilne blagajne.

Gradnja prenosnih blagajnSodobna metoda podpira tudi udobje uporabnika, saj je jed zelo intuitiven in dostopen kot pametni telefon ali mobilni telefon. Majhne dimenzije ne ustvarjajo mobilnih blagajn slab¹i ekvivalent standardnih naprav tega modela. Njihova zasnova sega v prisotnost izjemno hitrega tiskalnega mehanizma. Uporaba velike podatkovne baze, vkljuèno z dodajanjem imen izdelkov in storitev, ter mo¾nost generiranja elektronske kopije raèuna.Prenosna fiskalna blagajna visokega razreda obstaja v izjemno trajni bateriji, ki omogoèa dolgo uporabo naprave. Obièajno je pohi¹tvo opremljeno s specializirano raèunalni¹ko programsko opremo, ki omogoèa hitro programiranje blagajne in spreminjanje nekaterih nastavitev. Prilagoditev mobilne blagajne va¹im ¾eljam je edinstvena med najpomembnej¹imi prednostmi naprave.

Prenosna blagajna Novitus Nano ENajuèinkovitej¹i uèinek tega standarda je mobilna blagajna Novitus Nano E. Sedanja naprava obstaja glavni model opremljen z mo¾nostjo elektronske kopije raèuna. Lahka zasnova in majhen odtis gre v nepremiènine z Novitus Nano E v knjigi, ki zahteva vodenje in v primeru prodajnih aktivnosti na povr¹ini silijo, da opustijo obièajno vrsto blagajne. Oprema ima termalni mehanizem za tiskanje, alfanumerièni LCD zaslon z osvetlitvijo ozadja in kontaktno tipkovnico,Inovativna tehnologija, ki jo vsebuje Novitus Nano E, naredi stranki mo¾nost, da prosto izvede vsak register z mo¾nostjo programiranja funkcijskih tipk in zdru¾ljivosti z novimi napravami. Naprava ima dva standardna komunikacijska vrata in je preprosta v skupini, opremljeni z modulom Bluetooth. Prenosno blagajno Novitus Nano E odlikuje enostaven postopek zamenjave papirja, mo¾nost uporabe hitre dostave in enostavno programiranje novih izdelkov.