Ginekolog halemba

Kolposkop je pomembno orodje v knjigi ginekologa, zato morate pred nakupom opraviti profesionalno izvidovanje. Pri ustvarjanju izbire optiène naprave za ta model, morate paziti na niz dejavnikov, katerih stro¹ki nihèe niso najpomembnej¹e dejstvo. & Nbsp; Vendar je treba povedati, da lahko nizka cena kolposkopa ka¾e na slabo kakovost, ki je izra¾ena v neugodnih razmerah na slikovnih skupinah. , nestabilnost odjemnika toka in pomanjkanje programske opreme, ki omogoèa posebno oceno zbranega vizualnega materiala.

Kakovost slike bi morala biti pomemben kriterij, saj so pri nakupu kolposkopa parametri optiènega sistema najmoènej¹e prepoznavanje. Zanimivo je, da se zanimanje za mesto dela leè od znanega tipa kolposkopa in pogled na to, ali ima optièni sistem veè naèinov poveèave, in bolj ¹iroko je obmoèje izostritve, to je fokusiranje slike. Toènost kolposkopa je hkrati ¹e posebej presti¾ni element, zato mora roka odjemnika toka omogoèati prosto, a tudi jasno gibanje na vsaki strani. Naslednje pomembne znaèilnosti ustrezne opreme so pravilno uravnote¾en roènik odjemnika toka in uporaba kakovostnih pnevmatskih pogonov.

Kar zadeva kolposkopsko ¾arnico, so stare ¾arnice postale anahronistiène, vendar sta ¹e vedno pomembna najveèja moè svetlobe in ponudba njegove regulacije. Sodobne LED diode imajo ni¾je energetske zahteve, kar podalj¹a ¾ivljenjsko dobo svetilke in odpravi nevarnost segrevanja testnega polja. Zadnji pomemben vidik pri nakupu kolposkopa je ergonomija izdelka, saj je zaradi specifiènosti ginekolo¹kega poklica vse funkcije optiènega pripomoèka treba servisirati z eno roko.