H m zdravni ki pregled

Kolposkopski pregled je vpra¹anje, ki ga je mogoèe uporabiti za odkrivanje bolezni pri bolniku, ki bo lahko odgovoril na to vpra¹anje. Kolposkop je torej medicinski pripomoèek, ki deluje tako, da vzame kos tkiva iz no¾nice, stene maternice ali vulve.

Zahvaljujoè temu lahko obièajni zdravnik z ustreznimi mnenji pregleda to tkivo in oceni, ali so na njem kak¹ne spremembe. Kolposkopija je ¹tudija, ki lahko z dobro opremo omogoèi zdravniku, da vidi vagino, maternico, kanal in vulvo pacienta. Potem je ¹tudija, da praktièno osemdeset odstotkov omogoèa odkrivanje raka, bolezni, ki je do sedaj ni bilo mogoèe zdraviti. Zaradi te izku¹nje se rak najde v zgodnji fazi, tako da bo to naèin zdravljenja bolnika. Citologija, ki se obièajno izvaja med ginekolo¹kim pregledom, odkrije spremembe raka le v sedemdesetih odstotkih. Vendar pa trenutno zdravniki menijo, da je res, da kombiniramo ti dve tehnologiji, tj. Naredimo citolo¹ko in kasneje kolposkopsko preiskavo. Obe povezani metodi dajejo praktièno 100-odstotno mo¾nost odkrivanja raka v tak¹ni fazi, da bo po takoj¹nji intervenciji ozdravljiva. Zahvaljujoè kolposkopu, ki povzroèa, da ¾enske organe gledajo s dragim naèinom, lahko zdravnik dobro opi¹e mesto morebitne operacije in po tem lahko preveri, ali bi bil pravilno ustvarjen. Citolo¹ka preiskava je ¹tudija, ki se priporoèa ljudem, ki so presegli petindvajseto leto ¾ivljenja in so opravili spolne odnose. Vsak napaèen rezultat (celo najmanj¹e odstopanje v citologiji je treba dodatno preveriti kot dokaz samo s kolposkopom. Pred takim vpra¹anjem je potrebno zavrniti vse posege v materniènem vratu in no¾nici, tj. Ne smete opravljati ginekolo¹kih preiskav ali spolnih odnosov nekaj dni, preden je dovoljen pregled. Poleg tega se vpra¹anje ne predvaja med menstruacijo. Medicina se ¹e veliko izbolj¹uje. To je izjemno dobro, ker je nemogoèe igrati z rakom, ki trenutno velja za neozdravljivo bolezen. ®al pa je odkritje te bolezni prepozno praktièno vedno pri bolnikovi smrti. Kolposkopski pregled je zato verjetno zelo primerna metoda za prepreèevanje.