In vitro protokol

biostenix sensi oilBiostenix Sensi Oil protistrup do težav s sluhom

In vitro oploditev ¹teje za povezavo jajène celice in sperme zunaj ¾enskega telesa. Z odstranitvijo in vitro lahko pridobijo pare, ne glede na to, ali so poroèeni ali v neformalnih klubih.Indikacije za in vitro so:1. zmanj¹ani parametri sperme (ne glede na razlog,2. nezmo¾nost indukcije ovulacije,3. obstrukcija jajcevodov,4. endometrioza,5. neuspeh pri uporabi razliènih oblik asistirane reprodukcije, \ t6. nezmo¾nost doloèanja vzrokov neplodnosti.In vitro klinika na Poljskem je najlep¹a klinika za neplodnost na Poljskem.Potek deljene obravnave obstaja na veè nizih.Prvi obisk je aktiven za oba partnerja, pripraviti je treba vso medicinsko dokumentacijo o zdravljenju neplodnosti. Pri takem obisku se opravi zdravni¹ki pregled in ¾enski pregled ¹e poteka. Èlovek dobi napotnico za podrobna vpra¹anja.Na naslednjih obiskih pri zdravniku, na platformi rezultatov raziskav, izbere tehniko in vitro oploditvi. Èe potrebujete aktualno vpra¹anje nadaljnjih podrobnih ¹tudijske komisije.Pri nadaljnji veèini mora oseba opraviti hormonsko stimulacijo. Namen tega je poveèati ¹tevilo zrelih jajènih celic. Zdravnik naroèi ultrazvok in preverjanje, zaradi teh rezultatov pa je doloèen datum zbiranja oocitov za in vitro oploditev.Na doloèen datum je pacient na naèin postavljen v kliniko. V anesteziji se pojavi pribli¾no 15 minut. Partner se predstavi tudi na kliniki, ko je seme spravil v zelo pripravljeno sobo na kliniki.V laboratoriju se ¹est zbere oocitov nabira s spermo. Tako so zarodki ustvarjeni na sodoben naèin.Oplodne jajène celice se nahajajo v inkubatorju, kjer so idealni pogoji za vo¾njo.Eden ali dva zarodka se vzamejo za oploditev in se namestita v maternièno votlino, da lahko tam gnezim.Po oploditvi mora bolnik mirno ¾iveti. Spolno abstinenco apliciramo tudi do izvajanja testov noseènosti. Po 12 dneh se bolnik na kliniko predstavi za teste, ki doloèajo raven HCG, ki potrjuje noseènost.