Lasje 4mm

Moja neèakinja zelo ljubi igranje s svojimi lasmi, dni jo lahko kapljate in jih èesate in kombinirate. Hkrati pa je pravilno vkljuèena, da lahko, èe hoèe, da je vse lepo, uredi eno pletenico ¹estkrat, vèasih jo obleèe ali jo stisne. Zelo drage ¹olske predstave in priprave za njih. Njena ena in edina vloga Princess Joker je bila zabavna in potrebovala je popolno prièesko in obleko. Na zaèetku jo je mama zapletla z dvanajstimi pletenicami s trakovi, ki so jih polo¾ili v njih. Kasneje je ta èudovita enajstletnica rekla ne, ne in ¹e enkrat. V prostorih bom èakal daleè ... in se je zaèelo. Pol ure overclocking dodatno svoje poèetje. Izgledala je èudovito kot velika princesa. ©ele takrat, ko gre za razvajene deklice, se je zelo hitro spremenila. Brez dodajanja sedanjosti je od zaèetka ustvarjanja ¾e minilo skoraj dve uri. Neprièakovano ... popolnoma spremenila idejo, in v njenem govoru je bilo malo bolj "nieeee, jaz samo ne ¾elim, v kaj se ne spomnim princese, kaj daleè njena slu¾kinja". Spra¹evala je novo frizuro, zlo¾ene lase v zavedanju polnjene koke. Na sreèo, kot smo ¾e povedali, smo trenutno usposobljeni za upogibanje las, zato smo tokrat naredili ¹e posebej dobro. Njena mama je bila na moji strani drugaèna in v dvajsetih trenutkih so bili vsi.