Lasje svetlega kostanja

Moja neèakinja je zelo rad igra z lasmi, lahko jo kapljate veè dni in si razma¾ete lase. Oèitno je vpletena v to, da si ¾eli, da bi vse bilo videti èudovito, lahko uredi eno pletenico ducat ali veèkrat, da ves èas obleèe naprave za èopiè ali vstavlja sponke za lase. Najraje u¾iva v ¹olskih produkcijah in jim deluje. Njena nova kreacija Kraljice Mischiefa pa je zabavna in zahteva popolno prièesko in obleko. Na zaèetku jo je mama zapletla z veè pletenicami, v katere so bili polo¾eni loki. Kasneje je ta oèarljiva deklica rekla ne, ne in nikoli enkrat. Lep¹e bo biti v upravljanih laseh ... zaèelo se je. Petin¹tirideset minut snemanja, medtem ko so bili ciljni. Izgledala je èudovito kot dobra kraljica. Toda ko se je ukvarjala s princesami, je premislila dovolj hitro. Da ne omenjam zadnjega, ko je minilo veè kot dve uri od zaèetka postavitve. Neprièakovano ... popolnoma spremenila koncept, in v svojem govoru, ni bilo veliko veè "nieeee, mi ni v¹eè, saj ne spomnim kraljice, kaj daleè njena slu¾kinja". Zahtevala je novo prièesko, lasje pa so se prerezali na strani napolnjene koke. Ker seveda, kot je ¾e rekla, trenutno preverjamo njene lase, hkrati pa je ¹la hitro. Njena mati na eni strani je bila ustvarjena od drugih v nekaj minutah.

Tukaj lahko najdemo lasnice