Orehovih las

Moj bratranec je zelo nestrpen za igranje z lasmi, lahko pa jo poravnate in pre¾gate, medtem ko to poènete. Hkrati pa je resnièno zavezana, da lahko, èe hoèe, da celotna stvar izgleda lepa, v ¹estkrat postavi en nedrèek, na njih namesti naprave za su¹enje las ali jih stisne. Najraje ima ¹olske knjige in jih dobi. Njena vloga kot princesa Joker je prav tako izvirna in ¾elim popolno prièesko in obleko. Mama me je ob stiku zapletla z nekaj pletenicami, v katere so bili vstavljeni trakovi. Kasneje je to èudovito dekle reklo ne, ne, ne enkrat. V stanovanjih bom naredil lep¹e stvari ... da se je zaèelo. ©tirideset pet minut overclockanja in modeliranja. Izgledala je èudovito kot velika princesa. In ko je z aristokrati, se je zelo hitro spremenila. Ni se oblikoval s sedanjostjo, da je od zaèetka zasedanja minilo veè kot dve uri. Nenadoma ... popolnoma spremenila koncept, in v njenem jeziku je zvenelo tako malo "nieeee, jaz samo ne ¾elim, v katerem se ne spomnim aristokratov, ki ji daje zelo veliko". Zahtevala je novo prièesko, njene lase pa so bile vezane na ohlapno koko. Ker, kot je ¾e povedala, ¾e imamo izku¹nje z usmerjanjem njenih las, tako da smo skupaj ¹li zelo dobro. Njena mama, na eni strani, jaz iz druge in v nekaj minutah je bila polna.

Najbolj¹i lasni vlo¾ki za dekleta