Prah in hlapi

V podjetju, kjer nastajajo prah, tekočine, plini ali celo vnetljivi hlapi in ni določenih območij, ki bi lahko bila v nevarnosti eksplozije, je treba nemudoma pripraviti celovit dokument, imenovan ocena tveganja eksplozije.Ne smemo pozabiti, da je dolžnost delodajalca, da navede eksplozijsko ogrožene cone.

Poleg tega v primeru odstavka 37 § 1. Uredba ministra za zasebne zadeve in oskrbo z dne 7. junija 2010 v primeru požarne zaščite stavb, drugih zgradb in območij (UL.10.10.719, tudi za namene, ko in za V okoliških območjih, kjer se vnetljivi materiali proizvajajo, shranjujejo, skladiščijo ali kjer lahko nastanejo zmesi, ki lahko povzročijo eksplozijo, se izvede ocena tveganja eksplozije.Pri tej oceni je treba izpostaviti prostore, ki so potencialno eksplozivni. V stanovanjih in na zunanjih prostorih je treba določiti ustrezna območja eksplozije. Pripraviti je treba grafično dokumentacijo z razvrstitvijo in dejavniki, ki lahko povzročijo eksplozijo.

Ocena nevarnosti eksplozije je treba določiti v skladu z zavezujočimi evropskimi standardi, med katerimi je treba omeniti med drugim:• PN-EN 1127-1: 2011 »Eksplozivne atmosfere. Preprečevanje hitre in eksplozijske zaščite.• PN-EN 60079-10-1: 2009 Eksplozivne atmosfere - Klasifikacija prostora - Plinsko eksplozivno okolje.• PN-EN 60079-10-2: 2009 Eksplozivne atmosfere.Klasifikacija prostora. Atmosfere, ki vsebujejo vnetljiv prah,• Tehnični standard ST-IIG-0401: 2010 »Plinska omrežja. Eksplozivne atmosfere Mnenje in uporaba.• PN-EN 6079-10-14 "Eksplozivne atmosfere - Projektiranje, izbira in montaža električnih instalacij"• PN-EN 60079-20-1 "Eksplozivne atmosfere - Lastnosti materialov glede razvrščanja alkoholov in hlapov - Preskusne metode in tabelarni podatki"• PN-EN 50272-3: 2007 "Varnostne zahteve in gradnja sekundarnih baterij..