Prevajalske dolznosti

V skladu z zakonom ministra za gospodarstvo RS 8. julij 2010 o minimalnih zahtevah glede zaupanja in zdravja pri delu, povezanih z lahkoto predstavitve eksplozivne atmosfere v stanovanju (Časopis za zakone z dne 30. julija 2010, je odgovoren vsak lastnik, katerega rastlinske tehnologije, ki ogrožajo nastanek nevarnosti eksplozije, odgovorne izvršiti ustrezen dokument iz pravnega člena.

Dokumenti protieksplozijske zaščite so protieksplozijska zaščita in (okrajšano DZPW strogo urejajo načela hoje v potencialno nevarnih atmosferah in delodajalcu nalagajo številne obveznosti, ki jih želi izpolniti, da zmanjša tveganje za vžig in eksplozijo. Delodajalec je odgovoren za:- preprečevanje nastanka eksplozivne atmosfere,- preprečevanje vžiga v zgoraj navedenem vzdušje,- omejevanje negativnih učinkov morebitne eksplozije za zaščito obstoja in zdravja delavcev.

Delodajalec mora dati in določiti zaščitne ukrepe. Dokument o protieksplozijski zaščiti mora vsebovati opis sistematičnega nadzora varnostnih ukrepov, roke za vzdrževanje opreme, oceno nevarnosti eksplozije, verjetnost virov vžiga, vrste uporabljenih tehnologij, naprav, snovi, ki so potencialni viri, ocenjene učinke kakršne koli eksplozije. Poleg tega na področju dela loči ustrezne prostore na območjih hitre nevarnosti in določa stopnjo verjetnosti, da bi na njih naletela eksplozija.Delodajalec je dolžan dati doslej znane minimalne varnostne ukrepe. Dokument je treba izdelati, preden zaposlenemu omogočite tvegano delovno mesto. Nevarne položaje je treba dobro označiti z rumeno trikotno oznako s črno obrobo in črnim napisom EX na sredini. V DZPW je delodajalec dolžan evakuirati položaj, ko doseže grožnjo.