Razvoj zarodkov med noseenostjo

Prvi koraki noseènosti so za otroka najpomembnej¹i. To je zato, ker se vse organe in ¾ivljenjske razse¾nosti izvajajo, v naslednjih mesecih stanja druge ¾enske, otrok praktièno raste. Ni èudno, da zdravniki bodoèim materam opozarjajo, da bi se v teh zgodnjih èasih njihovega blagoslovljenega pogleda zelo spra¹evali o sebi, se trudili, da ne bi zboleli, in se ne bi zdravili z moènimi zdravili, ki bi lahko povzroèila znatno ¹kodo za njihovega otroka. Vendar pa je znano, da je rezultat stavbe za 9 mesecev slab, hladno in hladno, ¹e posebej med sezono solsticija in zaradi velikih hormonskih sprememb v ¾enskem sistemu, pa je pravzaprav te¾ko odstraniti.

Prviè, ne smete panike, ko opazite, da ste med noseènostjo prehladili. Pri majhnem mrazu se bo moja mama zelo uèinkovito obna¹ala, zdravni¹ki poseg ni potreben. Vedno bodite pozorni na to, da je sprejemanje sredstev v osrednjih ¹tirih mesecih moèno prepovedano. V tak¹nih oblikah je vredno zaupati starim, preprostim naèinom za mraz na¹ih babic. Èaj z limono, medom in malinovim sokom ter èebulo in èesnovim sirupom (kljub temu, da je zelo slabo ne bo prizadelo ploda, nam bo pomagalo in mraz bo minil v procesu tedna.

Po drugi strani pa morate med prehladom v noseènosti kopièiti veè energije kot pred noseènostjo. Ker se lahko rahlo mrazenje in izcedek iz nosu med noseènostjo ozdravi z babièinimi metodami, bo seveda s pljuènico (ki je bistveno hitrej¹a, ko je na¹a moè bistveno zmanj¹ana zaradi izbolj¹anja ravni in hormonov te¾je.

Èe pa je med noseènostjo neprijetnost, je mnogo uèinkovitej¹a re¹itev priprava inhalacije iz vode z dodatkom domaèe soli ali kapljic ¾elodca, mete, kamilice ali sivke. Pogosto podrvljam nos, tako da se ne dotaknem tekoèih izloèkov, in uporabljena tkiva takoj zavr¾em. Prav tako lahko dobite kapljice za nos, ki naredijo va¹ nos videti bolj¹i, vendar bo bolj jasno, da se opremite s tistimi, ki so pripravljeni s teorijo o otrocih, ker so za bolj¹o moè. Ne pozabite, da jih ne vzamete veè kot 3 dni.