Uebenik za gastronomsko opremo

https://jinx-formula.eu/si/ Jinx Repellent Magic FormulaJinx Repellent Magic Formula - Učinkovit način za izboljšanje življenjske situacije!

Trenutno imamo naèrt za zadnji posel v gastronomiji, restavracijo smo podedovali od star¹ev ali delali za nekoga. «Ne glede na to, kdaj kljub odlièni hrani, videz in oprema ¹epajo. Gastronomska oprema je ogromen polo¾aj pri ustvarjanju okusnih jedi.

Prviè, pri izbiri opreme se moramo obrniti na kakovost, zato ni vredno kupiti poceni loncev, ¹tedilnikov, plo¹è ali umetnosti. Ne gre za to, da delajo slastno, ampak tudi negativno vplivajo na sprejem jedi. Seveda, veèerja v preprosti kantini ne ¾eli biti okra¹ena z balalijo z omakami ali listi eksotiène rastline, ampak verjetno ne za ¾ivljenje, na primer, po¾gane ali ravno nasprotno, skoraj surovo. Zaradi slabe opreme bi se to zgodilo - ko je bila pan plo¹èa slabo oblikovana, èe ne dose¾emo lonèkov, ker se ¹tevci niso dobro prilegali, ko ergonomija in udobje ne uspe.Drugiè, dekor. Dekor je pomemben ne za uporabnike, ampak tudi za nas ali na¹e zaposlene. Kako kuhati èudovite, domi¹ljijske jedi v stanovanju z rumenimi stenami ali tlemi? Mogoèe ne more biti. Na ¾alost se pogosto zdi, da je kombinacija izjemne estetike, funkcionalnosti in udobja dela.Ne pu¹èajte perspektiv. Z vlaganjem v notranjost preizku¹enih in profesionalnih proizvajalcev, ki so le dra¾ji, resnièno vlagate èas in denar. Prava oprema bo ustvarila leta, vendar vas ne bo pustila na cedilu, ko imate veliko povpra¹evanja ali ste neverjetno dobri. Odmore so lahko ¹kodljive za restavracije. In kaj, èe bo vsak element poceni opreme ali pohi¹tva izgubljen, ker je bil slabo podan in ujet v jed? Ljudje lahko to¾ijo dru¾bo za bolj nepomembne stvari. Kako se boriti proti mnenju, ki se bo dr¾alo nas? Èe porabite veè denarja ob pravem èasu, se boste izognili neprijetnim situacijam.Èe povzamemo - z nakupom nove opreme za gostinsko hi¹o si morate privo¹èiti visoke stro¹ke, navsezadnje pa postane va¹ spremljevalec. Noèem nenapadno nakupovati. Bolje je iskati, vpra¹ati in ujemati najbolj¹o ponudbo. Vedno naredite pametne nakupe!