Vracilo blagajne

Vsako leto se v evropskih krajih zgodi vsaj dva tisoč eksplozij vnetljivih snovi, prahu in plinov, ki omogočajo poškodbe strojev, pohištvo in hiše, zato ni redko izgubiti dobrega življenja. V eksplozivnem ozračju lahko pride do eksplozije, ki je posledica situacije, ko se mešanica zraka, vnetljivih plinov, hlapov ali prahu naredi, predela in shrani v prisotnosti kisika. Največje tveganje za eksplozivno ozračje je vedno v kemičnih obratih, rezervoarjih, rafinerijah, elektrarnah, lakirnicah, čistilnih napravah in morskih pristaniščih ter na letališčih.Direktiva ATEX je bila ustvarjena kot prostovoljno pravilo za opremo, ki jo ponuja evropsko soglasje in se uporablja v ozadju, ki je dovzetno za eksplozijsko nevarnost. Od datuma vzdrževanja direktive ATEX morajo vse naprave te vrste uporabljati potrdilo ATEX in pogosto biti ustrezen simbol. Ta direktiva ATEX 94/9 / ES od proizvajalcev zahteva, da priskrbijo električno opremo v potencialno eksplozivnem ozračju le z ustreznim certifikatom. Po drugi strani imajo zaposleni direktivo ATEX 99/92 / ES, ki določa zahteve za izboljšanje zdravja in varnosti pri delu ljudi, ki hodijo na mestu, ki je izpostavljeno eksploziji. Načelo ATEX 94/9 / EC je prilagojeno opremi z lastnim virom vžiga, saj v njihovem primeru obstaja možnost električnega praznjenja, nastajanja konstantne električne energije in širših temperatur. Čeprav je direktiva ATEX odgovorna uredba, lahko med prednostmi, ki izhajajo iz skladnosti s to normalo, omenimo:

zagotavljanje varnosti na delovnem mestu za ljudi v industrijskih objektih,omejevanje gospodarskih izgub, ki so posledica morebitnih prekinitev ali zaustavitve proizvodnje,zagotavljanje potrebne kakovosti orodij za trgovino v Evropski uniji,usklajevanje zaupnih služb in poklicne higiene ter odraslih.