Zahtevek za nakup blagajne

V letu 2015 so obstajale ¾eleznice za namene uporabe blagajne. V skladu z zakonom, ki je bil podpisan 4. novembra 2014, se je skupina podjetnikov, ki morajo kupiti blagajno, raz¹irila.Fiskalna blagajna brez razloga na vrhu prodaje na drobno ustvarja nove prodajalce v delu dostave in prodaje storitev.

Kar zadeva dostavo, bodo morali od danes v blagajni imeti dobavitelje parfumov in toaletne vode. Izdelki, vrnjeni letalu, niso vkljuèeni. Podjetja, ki opravljajo take storitve, kot so: dobava tekoèega plina, proizvodi, ki se lahko uporabljajo v bistvu motornih goriv ali njihovih dodatkov, prikolic, prikolic, motorjev, tobaènih izdelkov, alkoholnih pijaè, radijske opreme, telefona, komunikacijske opreme, fotografske opreme CD-ji in DVD-ji ter kasete, magnetni trakovi in diskete so prav tako dol¾ni imeti blagajno. Ta obravnava tako digitalne kot tudi analogne podatkovne nosilce ter bele nosilce.V primeru ponujanja storitev jih je bilo veliko veè kot v primeru dostave. Fiskalna blagajna nima pomena na vrhu prodaje na drobno in se zdaj uporablja tudi za: popravila motornih vozil, motornih koles in mopedov (tudi popravila pnevmatik, koles, ravnanje z njimi, obnavljanje in obnavljanje, tehnolo¹ki pregled in presku¹anje vozil, prevoz oseb tudi s svojo roèno prtljago s taksiji, nego zdravstvene storitve, ki jih nudijo zdravniki in zobozdravniki, kot tudi storitve frizerjev, kozmetièarjev in kozmetiènih pripomoèkov. Gostinske storitve, ki jih ponujajo stacionarne prodajalne (v sodobni sezonski in gostinstvo, morajo biti sposobne opraviti fiskalno gotovino brez razloga za vrh prodaje. Kar je dobro, pravna pomoè (npr. Storitve odvetnika je bila vkljuèena tudi v zadnjo skupino, razen za storitve, ki so jih predlagali notarji.Davèna blagajna je brez omejitev za maloprodajno mejo samo za prodajo na drobno, z drugimi besedami, pri kateri se prodaja fiziènim ¾enskam, ki ne vodijo podjetja. Za uspeh, ko so mo¹ki samo podjetja, ustanove in prodajna mesta na omenjenih obmoèjih, ni potrebno imeti blagajne.Ne smemo pozabiti, da se uredba uporablja za vse visoko uvr¹èene in ne le nove davkoplaèevalce. Pri uspehu davkoplaèevalcev, ki niso bili dol¾ni registrirati prodaje z blagajno, je treba kupiti fiskalno blagajno s sprednjim delom leta 2015, jo uvesti kot fiskalno blagajno in jo predlo¾iti v naslov. Vzame¹ samo dva meseca.